De praktijk biedt de volgende lesmogelijkheden:
Aangepaste muziekles aan kinderen met een ontwikkelings-stoornis of handicap en daardoor de gewone muziekles niet kunnen volgen. Met verschillende instrumenten en muzikale elementen wordt er muziek gemaakt op eenvoudig maar plezierige wijze. Ook kunnen er zelf instrumenten gebouwd worden waar gebruik van gemaakt wordt in de muziekles.
dwarsfluitles: individueel en groepslessen
Het leren bespelen van de dwarsfluit (of piccolo) aan de hand van eigen methodeboeken (met cd begeleiding). Er wordt gelet op een goede houding, mooie toon, samenspel krijgt veel aandacht en het plezier in musiceren staat voorop. Elk niveau is welkom.
> Half uur per week en één keer in de maand een groepsles.
blokfluitles: kleine groepjes
De eerste muzikale ontmoeting door het leren bespelen van de blokfluit wat een goed basisinstrument is om deze te laten vervolgen door een ander instrument. Na twee jaar wordt er geholpen een keuze te maken. Er wordt een eigen methode gevolgd (met cd begeleiding).
> Half uur per week.
  
Lierles: individueel
Het leren bespelen van de lier. Een snaar instrument met een heel eigen geluid. De lier is geschikt als solo-instrument maar laat zich ook als begeleidingsinstrument, b.v. voor je eigen stem, goed gebruiken.
> Half uur per week.
Muziektheorieles: individueel en groepslessen
Voor het halen van een Hafabra diploma (bij de harmonievereniging het A, B, C of D-examen) is een gedegen theoretische kennis nodig. Elk examen heeft zijn eigen theoretische eisen waaraan voldaan moet worden.
> De cursussen starten als er behoefte aan is.
Algemeen muzikale vorming: spelend leren voor kinderen
Voor kinderen van groep 5 tot en met 8 start er ieder jaar een cursus A.M.V.  Er wordt veel aandacht besteed aan ritme, maat, muzikale ontwikkeling, samenspel. Er worden veel spelletjes met instrumenten gedaan en er wordt toegewerkt naar het bespelen van een instrument.
>Half uur per week in klein groepje.
zanggroep: “Come together songs” . In ontspannen sfeer mooie liederen uit de hele wereld zingen en spelen.
Voor iedereen die van zingen houdt, optreden niet als eerste doel heeft, ’s avonds de deur niet meer uit wil, een instrument wil bespelen als eenvoudige begeleiding, tot elkaar wil komen met mooie liederen en het maken van muziek. 
 
“Come together songs”

Zingen
op maandagochtend
van 10.30 tot 12.00

2018:
3 september,17 september,1 oktober,15 oktober,29 oktober, 12 november,26 november,
10 december,

2019:
14 januari, 28 januari, 11 februari, 4 maart, 18 maart
1 april, 15 april, 6 mei, 20 mei, 3 juni

Een klein gedeelte wordt gebruikt voor stemvorming, warming- up
We zingen mooie liederen uit de hele wereld die fijn zijn om meerstemmig te zingen en te spelen


Kosten: 5 euro per keer dat je komt.
Locatie: Uiterwaard 99 Moordrecht

o.l.v. Trudi Bos
TrudiBos@gmail.com 

> Meer informatie? Stuur een email naar TrudiBos@gmail.com of bel naar 0182374789 .


Bestel nu muziekboeken
via onze site!

KLIK HIER