Muziek als therapeutisch middel
Muziektherapie is een gerichte toepassing met muziek als middel om zo een bijdrage te leveren aan het welbevinden van een cliënt, of om het gedrag van een cliënt positief te beïnvloeden of te ondersteunen bij bijvoorbeeld ontwikkelings-problematiek.

Bij muziektherapie gaat het niet in eerste instantie om een goedklinkend resultaat maar om het bereiken van een voorop gesteld doel door middel van zelf actief meedoen en door te luisteren naar muziek. Bewustwording en verwoording van ervaringen zijn belangrijk in de therapie. De muzikale processen en ervaringen kunnen dan vertaald worden naar vergelijkbare ervaringen en processen in het dagelijkse leven van een cliënt.

Muzikale middelen
Tijdens de muziektherapie wordt gebruik gemaakt van de werking van de verschillende muzikale elementen zoals: maat, ritme, melodie, harmonie, tempo, dynamiek, vorm en klankkleur. Elk instrument heeft een eigen wijze van bespelen en een eigen klank met een specifieke werking, zowel in het beluisteren als in het zelf bespelen. De muziektherapeut zet de verschillende instrumenten gericht in, kijkt wat er nodig is aan klankkwaliteit en welke beweging er nodig is. Dit kan aansluiten bij de voorkeur van een cliënt, maar er wordt vooral gelet op fysieke, motorische mogelijkheden en er wordt gekeken of er beperkingen zijn, ten aanzien van vitaliteit of vanwege een handicap.

Voor wie is muziektherapie inzetbaar?
Muziektherapie is o.a. geschikt voor:
• kinderen met een verstandelijke handicap of een ontwikkelingsstoornis;
• kinderen met leermoeilijkheden of een contactstoornis of moeite hebben met het stellen van hun eigen grenzen;
• kinderen die zich verbaal niet kunnen uitdrukken;
• kinderen die geboeid zijn door muziek maar door een zwakkere begaafdheid niet in de “gewone”muziekles terecht kunnen;
• de mens met geriatrische problematiek;
• stervensbegeleiding.

Een therapie heeft doorgaans 14 sessies. De eerste bijeenkomsten worden gebruikt voor muzikale diagnose. Er wordt o.a. gekeken hoe iemand staat, hoe iemand een instrument aanslaat of bespeeld, hoe de houding daarbij is, of de maat gevoeld wordt of het ritme gevolgd wordt.
Ook wordt er gekeken waar iemands voorkeur naar uitgaat, welke klank, welk instrument, harde of zachte muziek enz. Hoe is het muzikale samenspel, hoe is de stem, kan iemand een grondtoon aanvoelen of horen wanneer een liedje afgelopen is, enzovoort.

Dit alles door middel van het doen van eenvoudige oefeningen die geen muzikale kennis eisen. Na de muzikale diagnose wordt gezamenlijk met de cliënt of eventueel met de begeleider een doelstelling bepaald waar de volgende sessies aan gewerkt wordt. Daarbij wordt uiteraard ook uitgegaan van de hulpvraag. Tijdens deze reeks van bijeenkomsten kan het nodig zijn om de doelstelling bij te stellen.

De laatste sessie wordt gebruikt voor een evaluatie en wordt er gekeken naar het resultaat. Tijdens de therapie is er contact met de arts (of initiator van de therapie) die de therapie heeft voorgeschreven en deze krijgt na afloop een verslag van het verloop ervan.
Bestel nu muziekboeken
via onze site!

KLIK HIER